1903/ η Φόνισσα

Το κείμενο του διηγήματος η Φόνισσα (δημοσιευμένο το 1903) έχει ανακτηθεί από την ιστοσελίδα της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών την 1η Δεκεμβρίου 2015.

Χάρτης θέσεων

Τοπωνύμια

[ρέμα της] Αγαλλιανούς |Ευαγγελισμού Κοινόβιον (3:503, 4:272, 4:419, 4:420, 4:528, ...
Διαβάστε περισσότερα
[οικισμός] Αγίας Άννας {στην Εύβοια} {στον Π.Τ. αναφέρεται ως ναός ...
Διαβάστε περισσότερα
[ιερός ναός Αγίου] Αντωνίου (3:457, 3:460, 3:468) ...
Διαβάστε περισσότερα
[ιερός ναός Αγίου] Σώζωντος (2:218, 2:221, 2:226, 2:283, 3:515-6, 3:519-20, ...
Διαβάστε περισσότερα
[ιερός ναός Αγίου] Χαραλάμπους (2:346, 2:354-6, 2:528-32, 2:535, 3:199, 3:203, ...
Διαβάστε περισσότερα
Αετοφωλιά (3:265, 3:458) "Τὸ μέγα ὁρμητήριόν των ἦτον ὑψηλὰ πρὸς ...
Διαβάστε περισσότερα
[ιερός ναός Αγίου] Ιωάννη (του Κρυφού) (3:457, 3:459, 3:462, 3:494) ...
Διαβάστε περισσότερα
[ιερός ναός Αγίου] Αθανασίου (2:276, 2:346, 3:238, 3:418, 3:99) {4:335} ...
Διαβάστε περισσότερα
Αλώνι (του Μοναστηριού) (4:220-1) ...
Διαβάστε περισσότερα
Αλώνια {στον Π.Τ. συγχέεται με το Αλώνι του μοναστηριού - ...
Διαβάστε περισσότερα
Αμμουδιά (3:24-5, 3:434, 4:445) - ...
Διαβάστε περισσότερα
[ιερά μονή] Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Βαγγελίστρα) |Παναγία Ευαγγελίστρια (2:485, 2:563, ...
Διαβάστε περισσότερα
Βίγλες (2:488, 2:528, 3:487, 4:211, 4:263) - ...
Διαβάστε περισσότερα
[βρύση του] Πουλιού (3:506, 3:515, 3:518-9, 4:169, 4:207) - ...
Διαβάστε περισσότερα
Γλυφονέρι {στο Κακόρρεμα} {αφορά δυο διαφορετικές θέσεις - βλ. και ...
Διαβάστε περισσότερα
Ερημητήριον (ή Ερμητήριο) του Γέροντα (3:506, 3:515-6, 3:519) ...
Διαβάστε περισσότερα
[ιερός ναός] Ζωοδόχου Πηγής (3:507) ...
Διαβάστε περισσότερα
Κακόρεμα (3:72, 3:78, 3:506, 3:508, 3:512, 3:515-6, 4:443) - ...
Διαβάστε περισσότερα
Καμπιά (2:276, 2:346, 2:535, 3:501, 4:272) - ...
Διαβάστε περισσότερα
Κάστρο (2:211-26, 2:275-99, 2:357, 3:421, 3:424-6, 3:485, 3:655-6, 3:659, 4:400, ...
Διαβάστε περισσότερα
[μονοπάτι στο] Κλήμα {ακτή} (3:262, 3:506, 3:516, 3:517, 3:519, 4:585) ...
Διαβάστε περισσότερα
[κοιμητήριον των] Καλογήρων (Αγίου Χαραλάμπους) |Μνήματα, Μνημούρια, Κοιμητήρι (Αγ. Χαραλάμπους) ...
Διαβάστε περισσότερα
Κονόμου τα Ρόγγια {Οικονόμου τα -} (3:459) "Ἐπάνω, εἰς τὴν ...
Διαβάστε περισσότερα
Κοτρώνια (3:117, 3:151, 3:156, 3:216, 3:410, 3:412, 3:414, 3:434, 3:440, ...
Διαβάστε περισσότερα
[ακτή (βουνό, βράχος, κώνος) του] Κουρούπη (2:275-6, 2:296, 2:298, 2:346, ...
Διαβάστε περισσότερα
[βράχος] Κοχύλι (βόρεια) {αφορά δυο διαφορετικές θέσεις - βλ. και ...
Διαβάστε περισσότερα
[ακτή] Λεχούνι (2:361, 2:528, 3:434, 3:487, 3:496, 4:272, 4:419, 4:493-4) ...
Διαβάστε περισσότερα
[ρέμα της] Μαμούς (2:488, 3:107, 3:456, 3:460, 3:472) - ...
Διαβάστε περισσότερα
Μεροβίλι (3:418-9, 4:335) "Διέσχισα πέρα-πέρα τὸ ρέμα, ἐμβῆκα εἰς τὸν Μεγάλον ...
Διαβάστε περισσότερα
[βουνό] Μικρός Ανάργυρος |{Ανάερος} (3:459) - ...
Διαβάστε περισσότερα
[κοιμητήριον] Μνημούρια |Κοιμητήριον (2:543, 3:187, 3:339, 3:386, 3:446, 3:636, 4:37, 4:224, 4:292, 4:297, 4:299, 4:328, 4:343, 4:539) KMZ "Ἀπὸ τὸ ἓν μέρος ...
Διαβάστε περισσότερα
[μονοπάτι στο] Κλήμα |Κλήμα (3:506, 3:515) ...
Διαβάστε περισσότερα
Μποστάνια (2:289, 2:299, 2:346, 3:421, 3:520, 4:415, 4:476) - ...
Διαβάστε περισσότερα
{Μωραΐτη, του - ο πεύκος (τοποθεσία, ελαιώνας)} {3:419} [δεν αναφέρεται ...
Διαβάστε περισσότερα
[οικισμός] Πλατάνα (στη Σκόπελο) {αφορά δυο διαφορετικές θέσεις - βλ ...
Διαβάστε περισσότερα
[ιερός ναός (βρύση) Προφήτη] Ηλία {βουνό του - } (2:219, 2:343-5, 2:484-5, 2:494, 3:418, 3:576, 3:584, ...
Διαβάστε περισσότερα
Πυργί ή Πρυί (2:289, 2:343-6, 3:77, 3:419, 4:400, 4:413, 4:419, 5:35) "Χαίρετ᾿ ὁ Ἰωακεὶμ κ᾿ ἡ Ἄννα ...
Διαβάστε περισσότερα
[σπηλιά] Σκοτεινή (3:72, 3:206, 4:585) {3:515-6, 3:519-20} - "Κάτω εἰς τὸ Κακόρρεμα, ...
Διαβάστε περισσότερα
Στοιβωτό(ν) (2:275-6, 2:292, 3:416, 3:425, 3:516) - ...
Διαβάστε περισσότερα
Στρουφλιάς ή Στροφυλιάς ή Στροφλιά (2:285, 3:434, 4:409, 4:537) - ...
Διαβάστε περισσότερα