Αγγαλιανού, της – το ρέμα, Παναγία ή Ευαγγελισμός της –

[ρέμα της] Αγαλλιανούς |Ευαγγελισμού Κοινόβιον

Geotag Icon Show on map

(3:503, 4:272, 4:419, 4:420, 4:528, 5:208)