Διηγήματα

Χρησιμοποιώντας ως πηγή τα κείμενα του Αλ. Παπαδιαμάντη επιχειρείται η επανασύσταση του περιγραφόμενου σ’ αυτά γεωγραφικού χώρου. Η χαρτογραφική παρουσίαση του λογοτεχνικού τοπίου βασίζεται στην μελέτη των Τοπωνυμίων της Σκιάθου


Χάρτης θέσεων

Κείμενα από τα εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Πρόσφατα μελετημένα κείμενα: