1899/Γουτού Γουπατού

Το κείμενο του διηγήματος Γουτού Γουπατού (δημοσιευμένο το 1899) έχει ανακτηθεί από την ιστοσελίδα της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών την 21η Ιανουαρίου 2018.

Χάρτης θέσεων

Τοπωνύμια

Βράχος (3:186-7, 4:585, 4:588) - ...
Διαβάστε περισσότερα
[κοιμητήριον] Μνημούρια |Κοιμητήριον (2:543, 3:187, 3:339, 3:386, 3:446, 3:636, 4:37, 4:224, 4:292, 4:297, 4:299, 4:328, 4:343, 4:539) KMZ "Ἀπὸ τὸ ἓν μέρος τῶν Πλακῶν, ἔκειτο ἡ Σπηλιά, ἐσοχὴ τοῦ βράχου πρὸς τὴν ...
Διαβάστε περισσότερα
Επάνω Ενορία (3:186, 3:559, 4:66, 4:361) και {2:623} "Διὰ μιᾶς οἱ ἄνθρωποι ἤρχισαν νὰ τρέχωσι πρὸς τὴν ἐπάνω ἐνορίαν, ἀσθμαίνοντες ...
Διαβάστε περισσότερα
[Μπούρτσι – Καστέλι Αγίου] Γεωργίου (Μπούτι, Μπούρτζι) |Καστέλι (2:541, 2:626, 3:184, 4:546, 4:584, 5:200) "Πίσω, εἰς τὲς Πλάκες, ἐπάνω εἰς ἕνα βράχον ριζωμένον εἰς τὴν ...
Διαβάστε περισσότερα

Ηχητικό Αρχείο

Ραδιοφωνικό Θέατρο – μέρος 1ο, μέρος 2ο, μέρος 3ο (YouTube, 2018)