1923/ στην Παναγίτσα στο Πυργί (ποίημα)

Το κείμενο του ποιήματος Στην Παναγίτσα στο Πυργί έχει ανακτηθεί από την ιστοσελίδα της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών την 10η Ιουνιόυ 2016.

Χάρτης θέσεων

Τοπωνύμια

Πυργί ή Πρυί (2:289, 2:343-6, 3:77, 3:419, 4:400, 4:413, 4:419, 5:35) "Χαίρετ᾿ ὁ Ἰωακεὶμ κ᾿ ἡ Ἄννα ...
Διαβάστε περισσότερα