Πυργί, Πρυί

Πυργί ή Πρυί

Geotag Icon Show on map

(2:289, 2:343-6, 3:77, 3:419, 4:400, 4:413, 4:419, 5:35)

"Χαίρετ᾿ ὁ Ἰωακεὶμ κ᾿ ἡ Ἄννα
ποὺ γέννησαν χαριτωμένη κόρη
στὴν Παναγίτσα στὸ Πυργί!
Χαίρεται ὅλ᾿ ἡ ἔρημη ἀκρογιαλιὰ
κι ὁ βράχος κι ὁ γκρεμὸς ἀντίκρυ τοῦ πελάγους,
ποὺ τὸν χτυποῦν ἄγρια τὰ κύματα,
χαίρεται ἀπ᾿ τὴν ἐκκλησίτσα
ποὺ μοσχοβολᾷ πάνω στὴ ράχη."

(Απόσπασμα από το ποίημα "στην Παναγίτσα στο Πυργί")