1893/ της Κοκκώνας το σπίτι

Το κείμενο του διηγήματος Της Κοκκώνας το Σπίτι (δημοσιευμένο το 1893) έχει ανακτηθεί από την ιστοσελίδα της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών την 18η Ιανουαρίου 2016.

Χάρτης θέσεων

Τοπωνύμια

[ακτή] Μεγάλη Άμμος ή Μεγάλη Αμμουδιά (4:341, 4:557) {και 2:644} - ...
Διαβάστε περισσότερα
{Σαλονικιά, Παναγία (αναφέρεται και ως Παναγία η Λιμνιά)} (δεν αναφέρεται ...
Διαβάστε περισσότερα
Τρεις Ιεράρχαι, Τρεις Ιεράρχοι |Άι-Γιάννης (2:259, 2:261, 2:268, 2:356, 2:425, 2:621-2, 2:647, 3:123, 5:199, 5:202, 5:208, 5:210, 5:333) "Τὴν πρώτην εἴδησιν ἔδωκεν ...
Διαβάστε περισσότερα