Παναγία η Σαλονικιά

{Σαλονικιά, Παναγία (αναφέρεται και ως Παναγία η Λιμνιά)}

Geotag Icon Show on map

(δεν αναφέρεται στον Π.Τ.) – {2:641 (2:623)}

“Ἀδύνατον νὰ μὴν ἐπερνοῦσε κανεὶς ἀπ᾽ ἐκεῖ ὅστις θὰ ἀνέβαινεν εἰς τὴν ἐπάνω ἐνορίαν ἢ ὅστις θὰ κατέβαινεν εἰς τὴν κάτω. Λιθόστρωτον ἀνηφορικόν, ἀπὸ κάτω ἀπ᾽ τῆς Σταματρίζαινας τὸ σπίτι ἕως ἐπάνω εἰς τὸν ναὸν τῆς Παναγίας τῆς Σαλονικιᾶς.”

(Απόσπασμα από το “της Κοκκώνας το σπίτι“)

Αφήστε μια απάντηση