1900/ Όνειρο στο κύμα

Το κείμενο του διηγήματος Όνειρο στο Κύμα (δημοσιευμένο το 1900) έχει ανακτηθεί από την ιστοσελίδα της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών την 18η Ιανουαρίου 2016.

Χάρτης θέσεων

Τοπωνύμια

Αετοφωλιά (3:265, 3:458) "Τὸ μέγα ὁρμητήριόν των ἦτον ὑψηλὰ πρὸς ...
Διαβάστε περισσότερα
[ιερά μονή] Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Βαγγελίστρα) |Παναγία Ευαγγελίστρια (2:485, 2:563, ...
Διαβάστε περισσότερα
{ακτή} Κλήμα (3:262, 3:506, 3:516, 3:517, 3:519, 4:585) "Ἡ πετρώδης, ...
Διαβάστε περισσότερα
[ακτή] Μέγας Γιαλός (3:262, 4:77, 4:82-3, 4:277, 4:493-4, 4:623) "Ἡ πετρώδης, ἀπότομος ἀκτή μου, ἡ ...
Διαβάστε περισσότερα
[ακτή] Ξάνεμον (Ξάρμενο) (2:193, 3:262, 3:58, 4:453, 4:467, 4:573) "Ὅλον τὸ κατάμερον* ἐκεῖνο, τὸ καλούμενον ...
Διαβάστε περισσότερα
{ακτή} Κλήμα (2:383, 3:262, 4:211) "Ἡ πετρώδης, ἀπότομος ἀκτή μου, ἡ Πλατάνα, ...
Διαβάστε περισσότερα