Κουρούπης, Κουρούπι, ακτή του -, βουνό του -, βράχος του -, κώνος του –

[ακτή (βουνό, βράχος, κώνος) του] Κουρούπη

Geotag Icon Show on map

(2:275-6, 2:296, 2:298, 2:346, 2:357-8, 3:492, 3:516, 3:544, 3:547, 3:551, 4:218, 4:415, 4:493-4)