Άι-Γιάννης, Κρυφός, Πρόδρομος ο Κρυφός, ο Κρυφός

[ιερός ναός Αγίου] Ιωάννη (του Κρυφού)

Geotag Icon Show on map

(3:457, 3:459, 3:462, 3:494)