Μεροβίλι

Μεροβίλι

Geotag Icon Show on map

(3:418-9, 4:335)

“Διέσχισα πέρα-πέρα τὸ ρέμα, ἐμβῆκα εἰς τὸν Μεγάλον Ἀνήφορον, στὸ Μεροβίλι, καὶ τέλος, μὲ πολὺ ἆσθμα καὶ ἱδρῶτα, ἔφθασα εἰς τὸν Ἁι-Λιᾶ.”

(Απόσπασμα από την “Πεποικιλμένη“)