Άγιος Χαράλαμπος

[ιερός ναός Αγίου] Χαραλάμπους

Geotag Icon Show on map

(2:346, 2:354-6, 2:528-32, 2:535, 3:199, 3:203, 3:342-3, 3:511, 3:576, 4:219, 4:265, 4:267)