Κοιμητήριον των Καλογήρων (: Μνημούρια), (Κοιμητήρι)

[κοιμητήριον των] Καλογήρων (Αγίου Χαραλάμπους) |Μνήματα, Μνημούρια, Κοιμητήρι (Αγ. Χαραλάμπους)

Geotag Icon Show on map

(3:507)