Κολώνα της Πιάτσας

[κολώνα στην] Πιάτσα (2:149, 2:261, 3:373, 3:397, 4:19, 4:431) – {και στο 2:625} “― Εἶναι κόσμος, κόσμος… κάτω στὴ πιάτσα… στὸν Ἁι-Γιάννη ἀπ᾽ ὄξου… στὴν κολώνα μπροστά…” (Απόσπασμα από το “Βαρδιάνος στα Σπόρκα”)

Άγιος Γεώργιος

[Ιερός ναός Αγίου] Γεωργίου {συγχέεται στον Π.Τ. με το καστέλλι του Αγίου Γεωργίου, Μπούρτζι  – πρόκειται για διαφορετική θέση} (2:564) “Τὸν παλαιὸν καιρὸν τοὐλάχιστον, ὅταν ἤρχετο ἀπὸ τὸ ταξίδι ὁ καπετὰν Γιαλής, ν᾽ ἁγιάσουν τὰ κόκκαλά του, ἔκαμνεν ἕνδεκα ἡμέρας, ἢ δεκατέσσαρας ἡμέρας, ἢ καὶ τρεῖς ἑβδομάδας εἰς τὰ Λαζαρέτα, ὄχι εἰς αὐτὸ τὸ νεώτερον […]

Λαζαρέτα, τα

Λαζαρέτα {λοιμοκαθαρτήρια} {στον Π.Τ. δεν διαχωρίζονται τα παλαιά από τα νέα} – (2:563-5, 2:632-5, 2:637) “Ἀληθινά, δὲν τῆς ἐκαλοφάνη τῆς γριᾶς Σκεύως, ὅταν ἔμαθε τὴν νέαν εἴδησιν, ὅτι ὁ ὑιός της ἔμελλε λοιπόν, ὅταν ἔλθῃ ―διότι θὰ ἤρχετο, σίγουρα, αὐτὸ ἡ γρια-Σκεύω τὸ ἐπίστευεν ἀκραδάντως― νὰ διατρίψῃ εἴκοσι μίαν ἡμέρας εἰς τὸν Τσουγκριᾶν, καὶ ἄλλας […]

Λαζαρέτα, νέα –

{νέα λαζαρέτα, σπόρκα} (λοιμοκαθαρτήριο) (στον Π.Τ. δεν διαχωρίζονται τα παλαιά από τα νέα) – {2:563-5, 2:632-5, 2:637, 4:232, 4:584} “Πρὸ τεσσαρακονταετίας σχεδόν, ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ παλαιὸν λαζαρέτον, τὸ ὁποῖον ἦτο εἰς τὸν μυχὸν τοῦ ἀνατολικοῦ λιμένος, καὶ διέταξεν νὰ κτίσωσι νέα λαζαρέτα μεσημβρινότερον ἐπὶ τῆς αὐτῆς παραλίας, ἓν περίπου μίλιον ἀπώτερον, πρὸς […]

Μυρμήγκια

[ύφαλος] Μυρμήγκια |Λευτέρης {συγχέονται στον Π.Τ. – προκειται για διαφορετική θέση} (2:541, 3:223, 3:286) “Πίσω, εἰς τὲς Πλάκες, ἐπάνω εἰς ἕνα βράχον ριζωμένον εἰς τὴν θάλασσαν, ἐκεῖ ἦτο τὸ σπιτάκι τῆς θεια-Σκεύως τῆς Γιαλινίτσας. Ὁ βράχος ἔβλεπε πρὸς μεσημβρίαν, καὶ ἀπὸ τὸ ἓν μέρος ἐπρόβαλλε τὸ πρωὶ ὁ ἥλιος, ἀνάμεσα ἀπὸ τρία νησάκια καὶ ἀπὸ μίαν ὑψηλὴν […]

Άγιος Φλώρος, όρμος

[όρμος Αγίου] Φλώρου {ναΐσκος Αγίων Φλώρου και Λαύρου} (2:551, 2:572-4, 2:585-9, 2:618, 2:621, 2:633, 2:635) Άγιος Φλώρος (KML) “Ὁ δήμαρχος τὴν προτεραίαν εἶχε κηρύξει ἐπιχόλερον τὴν νῆσον Μεγάλον Τσουγκριᾶν, εἰς τὴν ὁποίαν εἶχον καταπλεύσει χθὲς δύο ἢ τρία τρεχαντήρια καὶ βρατσέραι ἐξ ἐπιχολέρων μερῶν. Τὰ πλοῖα ταῦτα ἦσαν ἀραγμένα ἐντὸς τοῦ ὅρμου τοῦ Ἁγίου Φλώρου, […]

Τσουγκριάς, Μικρός –

[νήσος] Τσουγκριάς, Μικρός {αναφέρονται μαζί στον Π.Τ. – Μικρός, Μεγάλος (νήσος της Ευαγγελίστριας)} (2:545, 2:550-1, 2:555, 2:563, 2:567-70, 2:573, 2:576, 2:604, 2:626, 2:627) “Εἶτα ἐγύρισε πρὸς τὸ μικρὸν παραθυράκι της, τὸ βλέπον εἰς τὴν θάλασσαν κ᾽ ἔρριξε βλέμμα εἰς τὸ πέλαγος, καὶ βλέπει… διότι ἂν καὶ γραῖα εἶχεν εὐτυχῶς ἀκμαίαν τὴν ὅρασιν, ―ἀντικρύ, ἀνάμεσα εἰς τὰ δύο νησιὰ τὰ καλούμενα Μικρὸς Τσουγκριᾶς καὶ Μεγάλος […]