Τσουγκριάς, Μικρός –

[νήσος] Τσουγκριάς, Μικρός

{αναφέρονται μαζί στον Π.Τ. – Μικρός, Μεγάλος (νήσος της Ευαγγελίστριας)}

Geotag Icon Show on map

(2:545, 2:550-1, 2:555, 2:563, 2:567-70, 2:573, 2:576, 2:604, 2:626, 2:627)

“Εἶτα ἐγύρισε πρὸς τὸ μικρὸν παραθυράκι της, τὸ βλέπον εἰς τὴν θάλασσαν κ᾽ ἔρριξε βλέμμα εἰς τὸ πέλαγος, καὶ βλέπει… διότι ἂν καὶ γραῖα εἶχεν εὐτυχῶς ἀκμαίαν τὴν ὅρασιν, ―ἀντικρύ, ἀνάμεσα εἰς τὰ δύο νησιὰ τὰ καλούμενα Μικρὸς Τσουγκριᾶς καὶ Μεγάλος Τσουγκριᾶ― ὤ, τί νὰ ἰδῇ; ἕνα καράβι ἀραγμένο.”

(Απόσπασμα από το “Βαρδιάνος στα Σπόρκα”)