Κολώνα της Πιάτσας

[κολώνα στην] Πιάτσα

Geotag Icon Show on map

(2:149, 2:261, 3:373, 3:397, 4:19, 4:431) – {και στο 2:625}

“― Εἶναι κόσμος, κόσμος… κάτω στὴ πιάτσα… στὸν Ἁι-Γιάννη ἀπ᾽ ὄξου… στὴν κολώνα μπροστά…”

(Απόσπασμα από το “Βαρδιάνος στα Σπόρκα”)