Αγίοι Ταξιάρχαι, Άις-Ταξιάρχης

[ιερός ναός Αγίου] Ταξιάρχη |Άις-Ταξιάρχης

Geotag Icon Show on map

(4:489)

“Ἐκεῖ διενυκτέρευαν τὸ θέρος φιλικαὶ οἰκογένειαι, ὅταν ἀνήρχοντο διὰ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας ἐξοχικῆς διατριβῆς, συνήθως μετὰ λειτουργίας εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ταξιάρχου.”

(Απόσπασμα από το “Αγάπη στον κρεμνό“)