Γενική και Ειδική Ορολογία Ακουστικής

Στιγμιότυπο της Βάσης ACOUTERM – Eκδοση 11

Τούτο το τεύχος περιέχει 9.643 αντιστοιχίες αγγλικών και ελληνικών γενικών και ειδικών όρων Ακουστικής οι οποίοι περιέχονται σε Διεθνή Πρότυπα (ISO ή IEC) και στα αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ) που έχει επεξεργαστεί η Ομάδα Εργασίας 5 “Ηχομόνωση” της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ2 “Περιβάλλον”, ή σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφραστεί και μεταφερθεί στην Ελληνική Τυποποίηση.
Σήμερα η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 δεν λειτουργεί.
Όλα τα λήμματα των γλωσσαρίων αυτού του τεύχους έχουν εξαχθεί από τη Βάση Όρων Ακουστικής ACOUTERM, την οποία έχει δημιουργήσει, τροφοδοτεί και διαχειρίζεται ο Τεχνικός Υπεύθυνος της Ομάδας. Για κάθε αντιστοχία όρων, δίνεται, σε ειδική στήλη, ο κωδικός αριθμός της πηγής αναφοράς δηλαδή της πηγής του αγγλικού όρου και της πηγής του αντίστοιχου ελληνικού όρου (Ελληνικού Προτύπου ή άλλου τυποποιητικού εγγράφου, όπου χρησιμοποιείται ο ελληνικός όρος).Στο τέλος του τεύχους δίνονται οι κωδικοί αριθμοί των πηγών αναφοράς.
Οι επαναλήψεις ορισμένων ζευγών όρων οφείλονται στο ότι οι όροι αυτοί προέρχονται από διαφορετικές πηγές αναφοράς, στοιχείο που αποτελεί πρόσθετη και χρήσιμη πληροφόρηση για τη χρήστη τους.
Το ηλεκτρονικό αρχείο της έκδοσης αυτής διατίθεται τόσο στον ΕΛΟΤ όσο και στην Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) (ιδρυτικό συλλογικό μέλος της οποίας αποτελεί η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5) για να το αναφορτώσουν, εάν το επιθυμούν, στον ιστότοπό τους, ώστε η πρόσβαση για ανεύρεση και χρήση των όρων να είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Facebook Twitter Linkedin Email

This entry was posted in Κύρια. Bookmark the permalink.