Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Αγγλικό Αναρωτήριο – Παλιό Φρούριο

ΤΚ 49100, Κέρκυρα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία:

akouse.mail@gmail.com

Εγγραφή στην Ιστοσελίδα:

www.akouse.gr