Σχετικά

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΕΑΟ

Η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας αποτελεί έναν χώρο συνάντησης επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, καλλιτεχνών του ήχου και άλλων ενδιαφερόμενων πολιτών με στόχο την έρευνα, αξιολόγηση και προστασία του ηχητικού περιβάλλοντος και των έμψυχων οργανισμών που το κατοικούν. Η ΕΕΑΟ συστάθηκε το 2005 στην Κέρκυρα με έδρα το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής και Εφαρμογών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συνδέεται στενά ως προς την προσέγγιση και τους στόχους της με το World Soundscape Project και τις ιδέες του R. Murray Schafer και των συνεργατών του. Είναι μέλος του World Forum for Acoustic Ecology (WFAE, Διεθνές Φόρουμ για την Ακουστική Οικολογία).

Η ΕΕΑΟ δραστηριοποιείται ισομερώς:

Α) Στην Έρευνα και Σύνθεση Ηχοτοπίων

Β) Στην Εκπαίδευση Ατόμων και Ομάδων στην Ακρόαση του Περιβάλλοντος

Γ) Στη Δράση για την Προστασία του ηχητικού περιβάλλοντος

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΕΑΟ

Οι σκοποί της ΕΕΑΟ, οι οποίοι παρουσιάζονται εκτενέστερα στο Καταστατικό του Σωματείου είναι:

  • Η ανάπτυξη στην Ελλάδα του τομέα της Ακουστικής Οικολογίας.
  • Η προστασία του ηχητικού περιβάλλοντος.
  • Η αξιολόγηση δράσεων που επιβαρύνουν το ηχητικό περιβάλλον.
  • Η εκπαίδευση των ικανοτήτων για προσεκτική ακρόαση και σε βάθος κατανόηση του ηχητικού περιβάλλοντος.
  • Η ενθάρυνση διεπιστημονικής έρευνας και διακαλλιτεχνικής προσέγγισης του ηχητικού περιβάλλοντος.
  • Η διάχυση πληροφορίας σχετικά με την ακουστική οικολογία.
  • Η επικοινωνία με σχετικούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς.
  • Η επικοινωνία και η ανάπτυξη αλληλεγγύης ανάμεσα σε άτομα και ομάδες που ασχολούνται με θέματα Ακουστικής Οικολογίας.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ η ΕΕΑΟ;

Στην Ελλάδα, μία προσπάθεια συστηματικής μελέτης του ηχητικού περιβάλλοντος ξεκίνησε το 2005 με μια ερευνητική πρόταση του Εργαστηρίου Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών (ΕΡΗΜΕΕ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη του προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ. Ένας από τους άμεσους στόχους της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας που να δραστηριοποιείται στο πεδίο της Ακουστικής Οικολογίας στη χώρα μας.  Η  “Ομάδα έρευνας ελληνικών ηχοτοπίων” που προέκυψε από αυτήν την πρωτοβουλία  αποτελείτο από ερευνητές που ανήκουν στον Τομέα Οικολογίας του Βιολογικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Τμήμα Ακουστικής και Μουσικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στην Ομάδα Ήχου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ΕΡΗΜΕΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου κ.ά. Η ομάδα αυτή σχεδίασε και υλοποίησε μια πιλοτική μελέτη ηχητικού περιβάλλοντος με δύο κατηγορίες δράσεων: μία κύρια, που περιέλαβε την χωροχρονική καταγραφή του ηχοτοπίου της Λιμνοθάλασσας Αντινιότη στη Βόρεια Κέρκυρα και τη συσχέτισή του με τα οικολογικά δεδομένα της περιοχής και μια δευτερεύουσα που είχε στόχο τη δειγματοληπτική καταγραφή συγκεκριμένων ηχοτοπίων της Ελλάδας ως βάση για τη συνέχιση της «ηχητικής χαρτογράφησης» του συνόλου της χώρας σε επόμενες ερευνητικές δράσεις. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής μελέτης, έγινε σαφής, τόσο η ανάγκη της παρουσίασης των πρώτων αποτελεσμάτων της ερευνητικής αυτής προσπάθειας όσο και η ανάγκη έναρξης ενός βαθύτερου προβληματισμού πάνω στο θέμα της ηχητικής διάστασης των οικοσυστημάτων.

To “1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας” διοργανώθηκε για να καλύψει τις ανάγκες αυτές.
 
Στην πορεία υλοποίησης της έρευνας των Ελληνικών ηχοτοπίων φάνηκε επίσης η αναγκη οργάνωσης ενός ευρύτερου φορέα που να δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη της μελέτης του περιβαλλοντικού ήχου στην Ελλάδα, το οποίο θα συνεργάζεται και με αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό.  Έτσι η «ομάδα έρευνας ελληνικών ηχοτοπίων» αποτέλεσε τον πυρήνα για την ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας».  Η εταιρεία αυτή επισημοποίησε την λειτουργία της με την πρώτη της γενική συνέλευση και την εκλογή του πρώτου διοικητικού της συμβουλίου μετά το πέρας των εργασιών του 1ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας, οπότε και αποφασίστηκε και η ένταξή της στο World Forum for Acoustic Ecology.

Στο 1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας και στις συζητήσεις για την επίσημη δημιουργία της ΕΕΑΟ είχαν προσκληθεί δύο σημαντικές προσωπικότητες της Ακουστικής Οικολογίας, ο R.Murray Schafer, ο άνθρωπος που βρίσκεται στην απαρχή της ανάπτυξης του διεπιστημονικού αυτού ερευνητικού λόγου και εφευρέτης του βασικού λεξιλογίου του και ο Nigel Frayne, τότε πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας της Ακουστικής Οικολογίας (WFAE).