Μεγάλος Ανήφορος

Μεγάλος Ανήφορος (4:335) “Διέσχισα πέρα-πέρα τὸ ρέμα, ἐμβῆκα εἰς τὸν Μεγάλον Ἀνήφορον, στὸ Μεροβίλι, καὶ τέλος, μὲ πολὺ ἆσθμα καὶ ἱδρῶτα, ἔφθασα εἰς τὸν Ἁι-Λιᾶ.” (Απόσπασμα από την “Πεποικιλμένη“)

Σακαλάροι

Σακαλάροι (4:335) “Ἐπῆρα τὸν ἀνήφορον, βαδίζων τὸν φράχτην-φράχτην ἐν μέσῳ ἀμπέλων καὶ ἐλαιώνων, ἀνέβην εἰς τὸ Κοτρωνάκι, εἰς τοὺς «Σακαλάρους», ἔφθασα εἰς τοῦ Βαραντᾶ τὸ ρέμα, ὅπου «ἐκρότιζεν»* ὁ τόπος, ἀλλ᾿ ἐγὼ δὲν ἐκροτιζόμην· δὲν εἶχα εἰς τὸν νοῦν μου στοιχειὰ καὶ φαντάσματα, ἀλλὰ προαπήλαυα τὸ «Πεποικιλμένη»” (Απόσπασμα από το “η Πεποικιλμένη”)

Άις Θανάσης ,κορυφή τ’ Άι-Θανασού

[ιερός ναός Αγίου] Αθανασίου (2:276, 2:346, 3:238, 3:418, 3:99) {4:335} “Ἀνέβημεν τὸν μικρὸν ἀνηφορίσκον ἕως τὸν ζυγὸν τῶν δύο βουνῶν, μεταξὺ τῶν δύο ὑψωμάτων τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου καὶ τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου.” (Απόσπασμα από την “Πεποικιλμένη“)

Μεροβίλι

Μεροβίλι (3:418-9, 4:335) “Διέσχισα πέρα-πέρα τὸ ρέμα, ἐμβῆκα εἰς τὸν Μεγάλον Ἀνήφορον, στὸ Μεροβίλι, καὶ τέλος, μὲ πολὺ ἆσθμα καὶ ἱδρῶτα, ἔφθασα εἰς τὸν Ἁι-Λιᾶ.” (Απόσπασμα από την “Πεποικιλμένη“)

Άγιος Κωνσταντίνος (ναός, τοποθεσία, κορυφή)

[ιερός ναός Αγίου] Κωνσταντίνου (2:219, 2:489, 4:260, 4:270, 4:276) {4:335} “Ἀνέβημεν τὸν μικρὸν ἀνηφορίσκον ἕως τὸν ζυγὸν τῶν δύο βουνῶν, μεταξὺ τῶν δύο ὑψωμάτων τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου καὶ τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου.” (Απόσπασμα από την “Πεποικιλμένη“)