Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (του Κάστρου)

[ιερός ναός Αγίου] Ιωάννη του Προδρόμου (στο Κάστρο)

Geotag Icon Show on map

(2:517-36, 3:237, 3:241, 3:243-4)