Πρόδρομος του Κάστρου

[ιερός ναός Αγίου] Ιωάννη του Προδρόμου (στο Κάστρο) |Άι-Γιάννης του Κάστρου

Geotag Icon Show on map

(4:123, 4:529, 5:39)