Πρόδρομος στον Ασέληνο

[ιερός ναός Αγίου] Ιωάννη του Προδρόμου (στον Ασέληνο) |Άι-Γιάννης στον Ασέληνο

Geotag Icon Show on map

(3:576-7, 4:464, 5:36)