Εικονίστρια, Κ’νιστρώτισσα, Κουνίστρα, Κουνίστρια, Παναγία η –

[ιερά μονή] Εισοδίων της Θεοτόκου (Κουνίστρα) |Παναγία η Κουνίστρα

Geotag Icon Show on map

(4:464, 4:529)