Δρακοσπηλιά, Σπηλιά του Δράκου

[σπηλιά του] Δράκου (Δρακοσπηλιά)

(3:614-20)