Άγιος Γεώργιος ,καστέλλι του – (: Μπούρτζι)

[Μπούρτσι – Καστέλι Αγίου] Γεωργίου (Μπούτι, Μπούρτζι)

{συγχέεται στον Π.Τ. με τον Άγιο Γεώργιο – πρόκειται για διαφορετική θέση}

Geotag Icon Show on map

(2:380, 2:564, 5:200)