Χριστός στο Κάστρο, Κάστρον (Χριστού Γεννήσεως ναός, Χριστού ναός)

[ιερός ναός] Γεννήσεως του Σωτήρος (Χριστός στο Κάστρο)

Geotag Icon Show on map

(2:275, 2:277-8, 2:284, 2:292, 2:294, 2:298, 4:470, 4:476, 4:478, 4:498-9, 4:504, 4:506, 4:531, 4:583, 5:40, 5:201)