Ασέληνος ή μικρός

[μικρός] Ασέληνος |Άι-Γιάννης στον

Geotag Icon Show on map

(2:217-8, 2:283, 2:287, 3:522-3, 3:526, 4:341, 5:36)