Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός»

Αξιότιμοι/ες,

σας παραθέτουμε στη συνέχεια ανακοίνωση για το Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός» (http://neospaidagogos.gr), που σκοπεύει να πραγματοποιήσει ο σύλλογος της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιστημονική Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση), στην Αθήνα, στις 10 & 11 Μαΐου 2014.

Βρισκόμαστε στο στάδιο της έναρξης των προσυνεδριακών διαδικασιών – και ζητάμε τη συνεργασία σας:

1. Ζητούμε τις προτάσεις σας στην επαύξηση – διεύρυνση των θεματικών περιοχών του συνεδρίου

2. Ζητούμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για επαύξηση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του. Δείτε επισυναπτόμενα τη σχετική πρόσκληση. Για να συμπεριληφθεί κάποιος στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, θα πρέπει να είναι πανεπιστημιακός διδάσκων – μέλος ΔΕΠ ή καταξιωμένου ερευνητικού ιδρύματος. Έργο των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής θα είναι η διαμόρφωση της «φυσιογνωμίας» του συνεδρίου, η κατασκευή της θεματολογίας του, η συμβουλευτική επιστημονική υποστήριξη σε ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την κρίση των εργασιών και την κατάστρωση του συνεδριακού προγράμματος.

3. Ζητούμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για επαύξηση των μελών της Ομάδας Κριτών του Συνεδρίου. Δείτε επισυναπτόμενα τη σχετική πρόσκληση. Για να συμπεριληφθεί κάποιος στην Ομάδα Κριτών των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση και συμμετοχή στο Συνέδριο, θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο και να έχει εκπαιδευτική εμπειρία. Έργο των Κριτών θα είναι η κρίση (τυφλή εκατέρωθεν, σε δοσμένη φόρμα κρίσης) των εργασιών που θα υποβληθούν για συμμετοχή στο συνέδριο, σε ολοκληρωμένα 6σέλιδα ως 8σέλιδα κείμενα, σε δυο στάδια, στο αρχικό και στο τελικό. Σε κάθε κριτή υπολογίζεται πως θα σταλούν από 2 ως 4 εργασίες για κρίση, σε πεδία ανάλογα με το ακαδημαϊκό id κάθε κριτή. Οι Κριτές θα πρέπει να μας ενημερώσουν από πριν, για το περιεχόμενο των εργασιών που επιθυμούν να κρίνουν. Π.χ. ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή, κατασκευή – αξιολόγηση λογισμικού, μάθηση από απόσταση, διαδίκτυο, κοινότητες μάθησης κλπ. Η περίοδος κρίσης θα ξεκινήσει αρχές Φεβρουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος Μαρτίου 2014.

Ευελπιστώντας και στη φετινή σας υποστήριξη, ας μας ενημερώσετε μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2013, ώστε να περιλάβουμε το όνομά σας στους καταλόγους που θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του συνεδρίου. Ας προωθήσετε αυτό το μήνυμα και σε άλλους, που νομίζετε πως μπορεί να ενδιαφέρονται, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διεύρυνση των προαναφερόμενων Επιτροπών.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ
και η σε συγκρότηση Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός»

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2013

Facebook Twitter Linkedin Email

This entry was posted in Κύρια. Bookmark the permalink.