Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 30ης Ιουνίου 2014

Στις 30 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας και αμέσως μετά η πρώτη συνεδρίαση του νέου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύσταση του νέου ΔΣ έχεις ως εξής: Κώστας Παπαρρηγόπουλος (πρόεδρος), Ανδρέας Μνιέστρης (αντιπρόεδρος), Κατερίνα Τζεδάκη (γραμματέας), Κίμων Παπαδημητρίου (ταμίας), Ιωάννα Ετμεκτσόγλου (μέλος, σύμβουλος), Ιωάννης Ζάννος (αναπληρωματικό μέλος), Αλεξάνδρα Θεογιάννη (αναπληρωματικό μέλος). Σύντομα θα αποσταλεί στα μέλη, το αναλυτικό πρακτικό της 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών.

Facebook Twitter Linkedin Email

This entry was posted in Κύρια. Bookmark the permalink.