Ακουστική Οικολογία & Εκπαίδευση | 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας. Αθήνα, 28-30 Ιουνίου 2014

Το περιβάλλον μάθησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της εκπαίδευσης, επηρεάζοντας την αντίληψη, τη γνώση, τις κοινωνικές σχέσεις αλλά και τον χαρακτήρα των μαθητών. Η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας αναγνωρίζοντας αυτό τον σημαντικό ρόλο, διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικίατου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας με θέμα ’Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση’. Στην διοργάνωση του συνεδρίου συμμετέχουν επίσης η Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το συνέδριο αφορά εκπαιδευτικούς, γονείς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, μαθητές, φοιτητές και πολίτες που ενδιαφέρονται για την βελτίωση του ηχητικού περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης.

Ακουστική Οικολογία & Εκπαίδευση | 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας. Αθήνα, 28-30 Ιουνίου 2014.

Facebook Twitter Linkedin Email

This entry was posted in Κύρια. Bookmark the permalink.