Τσουγκριάς, Μικρός –

[νήσος] Τσουγκριάς, Μικρός {αναφέρονται μαζί στον Π.Τ. – Μικρός, Μεγάλος (νήσος της Ευαγγελίστριας)} (2:545, 2:550-1, 2:555, 2:563, 2:567-70, 2:573, 2:576, 2:604, 2:626, 2:627) “Εἶτα ἐγύρισε πρὸς τὸ μικρὸν παραθυράκι της, τὸ βλέπον εἰς τὴν θάλασσαν κ᾽ ἔρριξε βλέμμα εἰς τὸ πέλαγος, καὶ βλέπει… διότι ἂν καὶ γραῖα εἶχεν εὐτυχῶς ἀκμαίαν τὴν ὅρασιν, ―ἀντικρύ, ἀνάμεσα εἰς τὰ δύο νησιὰ τὰ καλούμενα Μικρὸς Τσουγκριᾶς καὶ Μεγάλος […]

Τσουγκριάς, Μικρός, Μεγάλος (νήσος της Ευαγγελίστριας)

[νήσος] Τσουγκριάς, Μεγάλος (νήσος της Ευαγγελίστριας) {αναφέρονται μαζί στον Π.Τ. – Μικρός, Μεγάλος (νήσος της Ευαγγελίστριας)} (2:95, 2:97, 2:99, 2:545, 2:550-1, 2:555, 2:563, 2:567-70, 2:573, 2:576, 2:604, 2:626, 2:627)   “Εἶτα ἐγύρισε πρὸς τὸ μικρὸν παραθυράκι της, τὸ βλέπον εἰς τὴν θάλασσαν κ᾽ ἔρριξε βλέμμα εἰς τὸ πέλαγος, καὶ βλέπει… διότι ἂν καὶ γραῖα εἶχεν εὐτυχῶς ἀκμαίαν τὴν ὅρασιν, ―ἀντικρύ, ἀνάμεσα εἰς τὰ δύο νησιὰ τὰ καλούμενα […]