Πυργί, Πρυί

Πυργί ή Πρυί (2:289, 2:343-6, 3:77, 3:419, 4:400, 4:413, 4:419, 5:35) “Χαίρετ᾿ ὁ Ἰωακεὶμ κ᾿ ἡ Ἄννα ποὺ γέννησαν χαριτωμένη κόρη στὴν Παναγίτσα στὸ Πυργί! Χαίρεται ὅλ᾿ ἡ ἔρημη ἀκρογιαλιὰ κι ὁ βράχος κι ὁ γκρεμὸς ἀντίκρυ τοῦ πελάγους, ποὺ τὸν χτυποῦν ἄγρια τὰ κύματα, χαίρεται ἀπ᾿ τὴν ἐκκλησίτσα ποὺ μοσχοβολᾷ πάνω στὴ ράχη.” (Απόσπασμα από το ποίημα “στην Παναγίτσα στο Πυργί”)

Καραφιλτζανάκα, Καραφίλτζα

Καραφιλτζανάκα (Καραφίλτζα) (2:218-9, 4:232) “Ἡ μέρα εἶχε φέξει ἤδη, καὶ μίαν ἀκτῖνα ἔβλεπα ν᾿ ἀγλαΐζῃ τὴν ἄκραν κορυφὴν τῆς Καραφίλτζας, τοῦ κεντρικοῦ βουνοῦ, κατέναντί μου πρὸς δυσμάς.” (Απόσπασμα από το “Ρόδιν’ ακρογιάλια”) “Ἐσώζετο ἀκόμη πρὸ τριάντα ἐτῶν, εἰς τὴν βιβλιοθήκην τοῦ σεμνοῦ Κοινοβίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ἀγαλλιανοῦς, κάτω ἀπὸ τὴν ὑψηλόκρημνον κορυφὴν τῆς Καραφιλτζανάκας, παρακάτω […]