Άις Θανάσης ,κορυφή τ’ Άι-Θανασού

[ιερός ναός Αγίου] Αθανασίου (2:276, 2:346, 3:238, 3:418, 3:99) {4:335} “Ἀνέβημεν τὸν μικρὸν ἀνηφορίσκον ἕως τὸν ζυγὸν τῶν δύο βουνῶν, μεταξὺ τῶν δύο ὑψωμάτων τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου καὶ τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου.” (Απόσπασμα από την “Πεποικιλμένη“)