Μέγας Γιαλός

[ακτή] Μέγας Γιαλός (3:262, 4:77, 4:82-3, 4:277, 4:493-4, 4:623) “Ἡ πετρώδης, ἀπότομος ἀκτή μου, ἡ Πλατάνα, ὁ Μέγας Γιαλός, τὸ Κλῆμα, ἔβλεπε πρὸς τὸν Καικίαν, καὶ ἦτον ἀναπεπταμένη πρὸς τὸν Βορρᾶν.” (Απόσπασμα από το “Όνειρο στο κύμα”)