Κολώνα της Πιάτσας

[κολώνα στην] Πιάτσα (2:149, 2:261, 3:373, 3:397, 4:19, 4:431) – {και στο 2:625} “― Εἶναι κόσμος, κόσμος… κάτω στὴ πιάτσα… στὸν Ἁι-Γιάννη ἀπ᾽ ὄξου… στὴν κολώνα μπροστά…” (Απόσπασμα από το “Βαρδιάνος στα Σπόρκα”)