Παναγία η Λιμνιά

{Λιμνιά, Παναγία (αναφέρεται και ως Παναγία η Σαλονικιά)}

Geotag Icon Show on map

(δεν αναφέρεται στον Π.Τ.) – {2:623 (2:641)}

"Δίπλα εἰς τοῦ Παπαργυροῦ τὸ σπίτι, τὸ ὑψηλὸν κωδωνοστάσιον τῆς ἐπάνω ἐκκλησίας, τῆς Παναγίας τῆς Λιμνιᾶς, ἵστατο ὡς σκοπὸς σιμὰ εἰς τὴν σκοπιάν του."

(Απόσπασμα από το "Βαρδιάνος στα Σπόρκα")

Αφήστε μια απάντηση