Πευκόρραχη

Πευκόρραχη

Geotag Icon Show on map

(δεν αναφέρεται στον Π.Τ.) – {2:541}

"Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ἐβασίλευε τὸ βράδυ, σπεύδων νὰ κρυβῇ ὄπισθεν τοῦ βαθυπρασίνου βουνοῦ, τῆς Πευκόρραχης, ἀφήνων τὰ δένδρα νὰ σείωνται ἐλαφρῶς ἀπὸ τὴν αὔραν, καὶ τὰ ἀόρατα ἐκεῖνα μυρία ἔντομα νὰ τρύζωσι μελαγχολικῶς εἰς τὸ βαθὺ σκότος."

(Απόσπασμα από το "Βαρδιάνος στα Σπόρκα")

Αφήστε μια απάντηση