Άγιος Νικόλαος

[ιερός ναός Αγίου] Νικολάου

Geotag Icon Show on map

(2:79, 3:11, 3:201, 3:207, 3:216, 3:286, 3:623, 3:77, 4:228, 4:312, 4:315)