Κανάκης, βρύσις του -, βρύση του –

[βρύσις του] Κανάκη

(2:518, 4:419)