Μυρωδίτης, Άι-Γιάννης ο –

[ιερός ναός Αγίου] Ιωάννη (του Μυρωδίτη)

(4:528)