Άι-Γιάννης, ο Μυρωδίτης

[ιερός ναός Αγίου] Ιωάννη (του Μυρωδίτη)

(4:528)