Άι-Γιάννης, στον Πύργο

[ιερός ναός Αγίου] Ιωάννη (στον Πύργο)

(4:573)