Μοναστήρι (Ευαγγελισμού)

[ιερά μονή] Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Βαγγελίστρα) |Ευαγγελισμού Κοινόβιον

Geotag Icon Show on map

(4:217)