Μύλος του Δήμου Μανιάτη

[μύλος του] Δήμου Μανιάτη

(4:520)