Ηχοερευνητές

Η “εξερεύνηση” του ακουστικού περιβάλλοντος μπορεί να αποκαλύψει σπάνιους ήχους ή να αναδείξει ιδιαίτερες ηχητικές καταστάσεις. Με μια επιτόπια έρευνα που περιλαμβάνει προσεκτικές ακροάσεις, συνεντεύξεις ή συζητήσεις με ντόπιους και επισκέπτες ή με την απλή αναδρομή σε αρχειακό υλικό (όπως δημοσιεύματα, φωτογραφίες, video, ηχογραφήσεις κ.α.), στο οποίο γίνεται αναφορά για γεωφυσικά φαινόμενα, βιολογικές λειτουργίες και ανθρώπινες δραστηριότητες, προκύπτει πληθώρα στοιχείων για τα ηχοτοπία. Κάποια απ’ αυτά μπορεί να μην “ακούγονται” πλέον, πολλά άλλα όμως περιμένουν να μας “μιλήσουν”. Σίγουρα, για όλα έχουμε να “διηγηθούμε” μια ιστορία.

Αυτός είναι ο ρόλος των “ηχοερευνητών” που είτε μόνοι τους, είτε σε μικρές ομάδες εξερευνούν το ακουστικό περιβάλλον για να μεταφέρουν αυτή την εμπειρία τους. Κείμενα σε ελεύθερη απόδοση, τεχνικές εκθέσεις και γραφικές αναπαραστάσεις, σκαριφήματα, χαρτογραφικές συνθέσεις, συγκρίσεις με άλλα ηχοτοπία αλλά και αφηγήσεις, ηχοϊστορίες, διοργάνωση ηχοδιαδρομών, μουσικές συνθέσεις, δημιουργία πολυμεσικών εφαμογών με video ή ιστοσελίδες είναι μερικοί τρόποι για να περιγάψει κάποιος ένα ηχοτοπίο.

Ο καθένας μας μπορεί να γίνει “ηχοερευνητής”. Ξεκινήστε άμεσα.