Αγία Άννα, Παναγίτσα

[ιερός ναός] Αγίας Άννας [ή Παναγίτσα] {στην Σκιάθο} {στον Π.Τ. αναφέρεται ως ναός (στην Σκιάθο) – βλ. και οικισμός Αγίας Άννας (στην Εύβοια)} (2:348-9, 3:452) –  “Ἐπὶ τέλους ὁ παπ᾽ Ἀγγελὴς ἴσως θὰ τὸν ἔπειθε νὰ μεταβῶσιν εἰς τὴν Ἁγίαν Ἄνναν, ἥτις δὲν ἀπεῖχε πολύ, καὶ ἦτο κι αὐτή, κατὰ δεύτερον λόγον, γειτόνισσά του, ὅπως […]