Ευαγγελίστρια, Τσουγκριάς, νήσος της

[νήσος] Τσουγκριάς, Μεγάλος (νήσος της Ευαγγελίστριας)

{αναφέρονται μαζί στον Π.Τ. – Μικρός, Μεγάλος (νήσος της Ευαγγελίστριας)}

Geotag Icon Show on map

(2:567)

“Τώρα θὰ ἐχρειάζετο νὰ κάμῃ φτερά, διὰ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν Τσουγκριᾶν, εἰς τὴν νῆσον τῆς Εὐαγγελίστρας, πρὸς τὸ πέλαγος, διὰ νὰ φέρῃ τὸ καλαθάκι της εἰς τὸν υἱόν της.”

(Απόσπασμα από το “Βαρδιάνος στα Σπόρκα”)